Koncert finałowy / The final concert

760
0
Share:

Koncert finałowy, podczas którego dziesięciu finalistów zaprezentuje przygotowane przez siebie utwory przed zgromadzoną widownią i jurorami, odbędzie się w Łodzi 19 czerwca. W tygodniu poprzedzającym koncert finaliści zaprezentują nagrania swoich piosenek w sieci i rozpocznie się głosowanie na najlepsze wykonanie. Do głosów internautów doliczone zostaną głosy widowni obecnej na koncercie i głosy jurorów. Suma punktów wyłoni zwycięzców: zajęcie pierwszego miejsca nagrodzimy kwotą 3000 PLN, drugiego 2000, trzeciego 1000. Wszyscy uczestnicy koncertu finałowego otrzymają 500 PLN oraz zaproszenie do udziału w kilku koncertach charytatywnych, z których dochód zostanie przekazany ludziom potrzebującym, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.

__________________________

The final concert, during which ten finalists will present their songs in front of the audience and the judges, will be held in Lodz on June 19th. In the week before the concert, the finalists will present recordings of their songs on the network and the voting for the best performance will start. To the results of the Internet voting will be added votes of the audience present at the concert and the votes of the judges. Total points will decide about the winner who will be awarded with 3000 PLN, for the second place the award will be 2000 PLN, and for the third 1000 PLN. All participants of the final concert will receive 500 PLN and the invitation to prepare a number of charity concerts, the income from which will be donated to people in need, especially in the Middle East.

Share: